Belastingdienst

Accountants bij de Belastingdienst: gewone accountants die buitengewoon werk doen.

De Belastingdienst speelt een cruciale rol in onze samenleving. Het geld dat de dienst int, zorgt ervoor dat we belangrijke zaken kunnen realiseren. Goede controle op het naleven van de fiscale verplichtingen van bedrijven en burgers is dan ook noodzakelijk. Daarvoor zijn onze accountants de eerstverantwoordelijken.

Om die controle goed te kunnen uitvoeren, wordt veel met steekproeven gewerkt. We hebben  allerlei manieren ontwikkeld om het gehele proces zo goed mogelijk te laten verlopen en fraude en misbruik aan te pakken. Maar vertrouwen en de wens om zo veel mogelijk samen te werken met de diverse organisaties en branches, vormen het uitgangspunt. Gelukkig willen de meeste Nederlandse bedrijven en particulieren vanuit zichzelf óók zo goed mogelijk aan hun verplichtingen voldoen. Zij zijn ‘compliant’ zoals dat heet. Dat betekent dat gewerkt kan worden volgens het principe van horizontaal toezicht, waarbij de nadruk verschuift van de controle van een aangifte naar het proces en het gedrag van een organisatie.

Of het nu gaat om controle bij een bouwterrein, het voeren van gesprekken, overleggen over procedures, controleren van administraties of meegaan met een nachtelijke inval, onze accountants zijn regelmatig buiten de deur. Hun rol wordt bovendien internationaler. Steeds vaker wisselen we gegevens en ervaringen uit met buitenlandse collega’s.

Accountants binnen de Belastingdienst

In grote lijnen is het werk van een accountant binnen de Belastingdienst in twee categorieën op te delen. Er is de klassieke, controlerende rol. En er zijn accountants die de rol van klantcoördinator vervullen. Deze rollen liggen in elkaars verlengde, maar er is natuurlijk sprake van overlap.

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 500 accountants in een groot aantal verschillende functies en rollen. Ze controleren jaarrekeningen en kijken of bedrijven zich houden aan gemaakte afspraken. Bij het vermoeden van fraude of andere misstanden, duiken ze diep in de materie en documenten. En in uiteenlopende situaties worden ze ingeschakeld als ‘rekenmeester’. En onze accountants controleren ook bij de Douane de aangiften van invoerrechten en accijnzen en ze adviseren daar over het verlenen van vergunningen.

Geïnteresseerd?

Kijk op de site werken.belastingdienst.nl voor meer informatie, (afstudeer)stages en vacatures. Niets gevonden? Maak dan een jobalert aan voor vacatures in de toekomst, waardoor je continu op de hoogte blijft. Ook kun je het laatste nieuws gemakkelijk volgen via @BDCarriere en onze companypage op LinkedIn: linkedin.com/company/belastingdienst.